Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

3,5 mln zł na drogi

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew pozyskał niemal 3,5 mln zł dofinansowania na modernizację dwóch dróg gminnych – ul. Parkowej w Lenartowicach i ul. Glinki w Pleszewie. Ich remont jest już rozpoczęty. W ratuszu uroczyście podpisano umowy, na mocy których miasto dostanie rządowe środki.
To kolejny ogromny sukces pleszewskiego samorządu. Dwie, obecnie modernizowane, drogi dostały dofinansowanie. Pierwsza z nich to, remontowana już od kilku miesięcy, ul. Parkowa w Lenartowicach. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi o długości 1750 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia. - Mimo że remont wymagał wycięcia niektórych drzew, w to miejsce pojawi się ponad 150 nowych oraz ponad 1000 krzewów – mówił Arkadiusz Ptak, zastępca burmistrza Pleszewa. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Remont jest zaawansowany. Ma się zakończyć wraz z wakacjami. Koszt prac wynosi ponad 5,2 mln zł. Ponad 2,5 mln zł to dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Druga droga, na którą samorząd dostał rządowe dofinansowanie, zlokalizowana jest w Pleszewie. Przebudowa ul. Glinki obejmuje nie tylko remont nawierzchni i chodników na odcinku 0,58 km, ale także kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy doczekają się również nowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Ponadto, koniecznością przy remoncie ul. Glinki jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Prokopowskiej. Prace budowlane rozpoczęły się wraz z końcem lipca. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński z Jarocina. Koszt robót to ponad 2,6 mln zł. Ponad 950 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Droga ma być gotowa na koniec listopada.

Umowy na 3,5 mln rządowego dofinansowania modernizacji ul. Parkowej w Lenartowicach i ul. Glinki w Pleszewie w ratuszu uroczyście podpisali Marlena Maląg – wicewojewoda wielkopolski oraz Marian Adamek – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Nie zabrakło gości w osobach: Andżeliki Możdżanowskiej – wiceminister Inwestycji i Rozwoju oraz posła Tomasza Ławniczaka. – To kolejny wspaniały dzień w Wielkopolsce. Dbamy o zrównoważony rozwój regionu, a więc nie tylko o Wielkopolskę. W roku 2018 zabezpieczyliśmy w budżecie ponad 65 mln zł na ten cel – podkreśliła Marlena Maląg. – Pleszew jest w gronie szczęśliwców, które otrzymały dofinansowanie, a to jest oznaka strategicznego i dobrego planowania inwestycji – mówiła z kolei minister Andżelika Możdżanowska. Marian Adamek zauważył zaś, że najważniejszym jest, by do projektów inwestycyjnych dobrze się przygotować. Istotna, zdaniem burmistrza, stała się także dobra współpraca z władzami powiatowymi.

 
Źródło: Foto. pleszew.pl
2018-08-14 14:20 98

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.