Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

80-letnia książka jak nowa

Kiedy powstał herb Jarocina i co oznacza? Jak Jarocin wyglądał w 1661 roku? Ilu w połowie XIX wieku było w mieście garkuchniarzy, garncarzy, gwoździarzy, piwowarów, duchownych katolickich, ewangelickich i rabinów? Odpowiedzi na te pytania przynosi książka Kazimierza Matuszewskiego. Jest to reprint wydanej 80 lat temu publikacji pt. „Z przeszłości miasta Jarocina”. Premiera woluminu już 11 listopada.
Właśnie mija 80 lat od wydania publikacji pt. „Z przeszłości miasta Jarocina” autorstwa Kazimierza Matuszewskiego. Ukazała się ona nakładem poznańskiej drukarni Stefana Andersona. Miała formę broszury składającej się z kilkunastu szkiców historycznych będących efektem badań autora nad przeszłością Jarocina. Teksty nie tworzą monografii miasta. Stały się raczej przyczynkami do jej późniejszego powstania. - Autor starał się, w sposób możliwie pełny, wyjaśnić niektóre zagadnienia z historii miasta, dotąd niejasne lub błędnie interpretowane. Powstało w ten sposób pełne ciekawostek, rzetelnie opracowane i poparte źródłami wydawnictwo, które uzupełniło bardzo skąpą w tamtym okresie bibliografię regionalną – mówi Ilona Kaczmarek. - Niezaprzeczalnym walorem tej publikacji było zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców najstarszego istniejącego wizerunku miasta Jarocina. Rysunek autorstwa Jana Rudolfa Storna z 1661 roku został odnaleziony przez Matuszewskiego w zbiorach Sächsische Landesbibliothek w Dreźnie i przedrukowany na kartach prezentowanej książki – dodaje pracownica Muzeum Regionalnego w Jarocinie.  Inicjatywa wydania drukiem publikacji pt. „Z przeszłości miasta Jarocina” spotkała się z przychylnością władz Jarocina, a zwłaszcza Edmunda Rogalskiego - ówczesnego burmistrza. - Jak wynika z zachowanej korespondencji włodarz osobiście włączył się w prace nad gromadzeniem materiałów do badań, a później udzielił wydatnej pomocy w sfinansowaniu przedsięwzięcia, za co autor składa mu szczególne podziękowania na kartach książki – zdradza Ilona Kaczmarek.
           
Wydana w 1937 roku publikacja jest dziś prawie niedostępna. W roku jubileuszu 760-lecia miasta jarocińskie Muzeum Regionalne podjęło się jej wznowienia w formie reprintu. Z pewnością ucieszy on regionalistów oraz wszystkich, których interesuje lokalna historia. Tekst Kazimierza Matuszewskiego przedrukowany został w oryginale, bez żadnej ingerencji ze strony wydawcy, z zachowaniem pierwotnej numeracji stron oraz układu tekstu i ilustracji. Wydawnictwo wzbogacono jedynie o biogram Kazimierza Matuszewskiego oraz kopię dokumentu i kilka fotografii rodzinnych pochodzących ze zbiorów jarocińskiego muzeum.
           
Książkę-reprint pt. „Z przeszłości miasta Jarocina” Kazimierza Matuszewskiego będzie można kupić w cenie 28 zł w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (Rynek-Ratusz II piętro i w Czytelni Pod Ratuszem). Premiera woluminu odbędzie się 11 listopada podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Jarocinie.

 
Biogram autora książki pt. „Z przeszłości miasta Jarocina”

Kazimierz Matuszewski urodził się 28.02.1907 roku w Jarocinie Jego ojciec Józef prowadził piekarnię przy ul. Targowej w Jarocinie. Edukacja Kazimierza w miejscowej szkole powszechnej przypadła na okres zaborów i I wojny światowej, ale naukę w jarocińskim gimnazjum rozpoczął już w niepodległej Polsce. Ukończył je z wyróżnieniem w 1925 roku, a następnie studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1931 roku z dyplomem i tytułem magistra podjął pracę w charakterze asystenta prawa na macierzystej uczelni. Trzy lata później otrzymał stypendium uniwersyteckie i wysłany został do Paryża, gdzie odbył półroczny staż na Sorbonie.

Sentyment do rodzinnego miasta sprawił, że w okresie studiów Kazimierz Matuszewski założył, a następnie aktywnie działał w Kole Studentów Jarociniaków w Poznaniu. Już jako pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego z zamiłowaniem zajmował się badaniem przeszłości Jarocina. Zapraszał do rodzinnego miasta wykładowców poznańskiej uczelni, ale i sam był prelegentem podczas organizowanych przez siebie spotkań, których tematami była historia regionu oraz kwestie prawne. Jego teksty związane z historią regionalną przez lata ukazywały się na łamach Gazety Jarocińskiej. Efektem jego dociekań historycznych były również dwie wydane drukiem publikacje. W 1933 roku, nakładem Drukarni i Księgarni Polskiej Jana Majerowicza w Jarocinie, ukazał się zbiór szkiców historycznych zatytułowany „Z przeszłości naszej ziemi”. Jak sam autor podkreślał w przedmowie, broszurka powstała z miłości ku gniazdu rodzinnemu i zawierała wycinki ze skromnej przeszłości naszego miasta i okolicy. Podobny charakter miało kolejne wydawnictwo autorstwa Matuszewskiego pt. „Z przeszłości miasta Jarocina”, które wyszło z drukarni Stefana Andersona w Poznaniu w roku 1937. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Kazimierz Matuszewski uzyskał tytuł doktora. Biegle władał językiem niemieckim i francuskim. Uczył się również angielskiego, włoskiego i hebrajskiego.

W połowie sierpnia 1939 roku Kazimierz Matuszewski został zmobilizowany i zobowiązany do stawienia się w 70. Pułku Piechoty w Pleszewie. Podczas kampanii wrześniowej, jako adiutant dowódcy I batalionu, walczył w szeregach Armii „Poznań” w bitwie nad Bzurą. Poległ 17 września 1939 roku podczas przeprawy przez Bzurę w okolicach Witkowic. Spoczął w kwaterze wojennej na cmentarzu w Juliopolu koło Sochaczewa.
Źródło: foto. jarocin.pl
2017-11-08 13:46 459

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.