Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

Absolutorium dla Adamka

Większością głosów pleszewskich radnych Marian Adamek, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, otrzymał absolutorium za 2017 rok.  Za jego udzieleniem zagłosowało 18 osób, przeciw był 1 radny, 2 wstrzymało się od głosu.

W momencie przyznania absolutorium Marianowi Adamkowi, burmistrzowi Pleszewa, radni się podzielili. Za takim rozwiązaniem głosowało 18 osób, przeciw był 1 radny, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły zaś przyjęli jednogłośnie. Chwalono dobre wykonanie wydatków majątkowych i inwestycje, jakie miały miejsce w ubiegłym roku.

Radni miejscy pogratulowali burmistrzowi efektów zarządzania miastem i gminą Pleszew. Podkreślali, że zawsze był otwarty na propozycje zarówno ich, jak i mieszkańców. Sam Marian Adamek, w formie prezentacji, przedstawił wykonanie budżetu za 2017 rok. Podkreślił, że dochody wykonano na poziomie 100,55 proc. wielkości planowanych. Wydatki natomiast osiągnęły poziom 96,71 proc.
 
Źródło: Foto. pleszew.pl
2018-06-26 12:26 128

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.