Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

Ekologiczne dofinansowanie

Ponad 6 mln zł trafi do Gminy Krotoszyn z budżetu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekt pt. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”.

Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”. - Nowa umowa jest kolejnym milowym krokiem naszej gminy w trosce o ekologię. Projekt oferuje duże wsparcie finansowe mieszkańcom zainteresowanym nowoczesnymi instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną oraz energię cieplną – mówi włodarz miasta. Dokument kontrasygnował skarbnik Grzegorz Gallicki. Drugą stronę umowy reprezentował Maciej Sytek, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Umowa między Gminą Krotoszyn a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zapewnia dofinansowanie w wysokości 6 mln 283 tys. zł. Cały projekt jest wart 8 mln 58 tys. zł. Został on dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Dzięki zaakceptowanemu projektowi dofinansowanie – w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowalnych – otrzyma 349 gospodarstw domowych z terenu gminy Krotoszyn, których właściciele zadeklarowali montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd elektryczny. Podobną pomoc pieniężną otrzymają także mieszkańcy 149 gospodarstw domowych, którzy przygotowali się do montażu instalacji solarnych pozwalających na uzyskanie ciepłej wody użytkowej. -  Na zastrzyk gotówki mogą liczyć także osoby, które deklarują przejście z ogrzewania budynków mieszkalnych węglem na ogrzewanie gazowe lub olejowe, a od tego roku także – piecami węglowymi V generacji – informuje Franciszek Marszałek. Po stronie krotoszynian zostaje 15-procentowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych oraz podatek VAT.

Wniosek o dofinansowanie działań proekologicznych gmina złożyła w sierpniu ubiegłego roku. 27 grudnia burmistrz miasta otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o tym, że projekt został formalnie oceniony z wynikiem pozytywnym i skierowany do oceny merytorycznej. Ta również wypadła pozytywnie. Konsekwencją tych dobrych ocen było podpisanie umowy między samorządami.
 
Źródło: Foto. krotoszyn.pl
2018-06-13 12:03 113

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.