Poniedziałek, 19 Listopada 2018 - Seweryny, Maksyma, Salomei

III etap BO rozstrzygnięty

Na początku września Urząd Miejski przedstawił listę 23 projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Budżetu Obywatelskiego – głosowania mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Z 30 złożonych wniosków sześć zostało odrzuconych, zaś dwa połączono w jeden projekt.

Mieszkańcy Gminy Środa Wielkopolska na zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego projekty będą mogli głosować już na początku października (6-9.10.2016) w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach 7:00 – 18:00. Czas do pierwszego dnia głosowania jest jednak czasem dla autorów projektów. Mają oni miesiąc na przedstawienie pozostałym mieszkańcom swojego pomysłu oraz na zachęcenie rodziny, przyjaciół, sąsiadów i pozostałych średzian do oddania głosu na ich projekt. Forma promocji jest dowolna – plakaty, ulotki, spotkania czy strony na portalu społecznościowym Facebook. Urząd Miejski dodatkowo wspiera promocyjne starania wnioskodawców, zachęcając do przesyłania materiałów promocyjnych w celu opublikowania na oficjalnym fanpage’u Budżetu Obywatelskiego (www.facebook.com/BOSrodaWielkopolska). Średzanie swój głos będą mogli oddać na różnorodne pomysły.

Poniżej prezentujemy skrócone opisy poszczególnych wniosków:

W1 Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Średzkiego – oświetlenie ma na celu umożliwienie korzystania ze ścieżki w godzinach wieczornych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

W2 Przebudowa boisk do siatkówki plażowej nad Jeziorem Średzkim – rewitalizacja oraz dodanie nowych elementów (m.in. poprawienie słupków, dodanie band wokół boiska) umożliwi rozgrywanie na obiekcie oficjalnych zawodów sportowych oraz zwiększy bezpieczeństwo zawodników.

W3 Budowa świetlicy w Winnej Górze – w ramach realizacji projektu powstałoby odpowiednie miejsce do realizacji spotkań kulturowych oraz spotkań lokalnych organizacji społecznych.

W4 Doposażenie, ogrodzenie placu zabaw ul Harcerska 14B koło bloków POM – zainstalowanie atestowanych urządzeń dla dzieci (m.in. zjeżdżalni, huśtawki wahadłowej czy karuzeli) oraz ogrodzenie terenu zwiększy atrakcyjność oraz bezpieczeństwo miejsca zabaw dla dzieci.

W5 Symboliczna rekonstrukcja murów miejskich z okresu średniowiecza – w ramach projektu zaproponowane zostało umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących początków miasta Środa Wielkopolska. Projekt ma charakter edukacyjny skierowany do osób zwiedzających średniowieczne mury miejskie.

W6 Doposażenie boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną w Topoli, poprzez wykonanie ogrodzenia – zamontowanie specjalistycznego ogrodzenia, tzw. „piłko chwytu”, zwiększy bezpieczeństwo i komfort organizowanych na boisku rozgrywek piłkarskich. W bezpośrednim sąsiedztwie boiska przebiega droga łącząca Środę Wielkopolska ze Swarzędzem, co stanowi zagrożenie zarówno na sportowców, jak również dla użytkowników drogi.

W7 Plac zabaw dla dzieci (okolice Ronda Reagana, droga w stronę Kostrzyna, istniejące mało używane boisko) – wybudowany plac zabaw byłby miejscem aktywnego i bezpiecznego odpoczynku dla najmłodszych mieszkańców nowych osiedli w tej części miasta.

W8 Poprawa wizerunku Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej dla potrzeb seniorów poprzez zagospodarowanie terenu przed Domem oraz naprawę elewacji frontowej – utworzenie mini kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Domu i seniorów miasta i gminy. Kompleks składałby się m.in. z miejsca wypoczynku z fontanną, ścieżek spacerowych, ławek czy oświetlenia.

W9 Budowa pomnika Polski Walczącej na rondzie Żołnierzy Niezłomnych – pomnik upamiętniający waleczność ofiar wal o niepodległość Polski. Pomnik przedstawiałby symbol spotykany często pod nazwą „Kotwica Walcząca”.

W10 Ochotnicy Są Pomocni – BEZPIECZNA GMINA – ze względu na istotą rolę, jaką pełni Ochotnicza Straż Pożarna w społeczeństwie, stworzony został projekt mający na celu wyposażenie wskazanych jednostek OSP (Koszuty, Brodowo, Mączniki, Środa Wlkp.) w specjalistyczny sprzęt zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców oraz strażaków.

W11 „OSIEDLOWY RAJ” – pas zieleni (równoległy) graniczący z ul. Olimpijską pomiędzy garażami a blokami – celem projektu jest stworzenie ogrodzonej strefy rekreacyjnej na os. Jagiellońskim. W skład strefy będzie wchodzić plac zabaw dla dzieci (m.in. huśtawki, linowe zjeżdżalnie) oraz część rekreacyjna dla dorosłych (m.in. ławki, stolik do gry w szachy).

W12 Wykonanie profesjonalnego zadaszenia kortu tenisowego nad średzkim jeziorem – wykonanie zadaszenia pozwoli na użytkowanie kortu przez cały rok i bez względu na pogodę. Propozycją zadaszenia jest hala łukowa, która jest najbardziej optymalnym układem konstrukcyjnym w połączeniu z lekkim zadaszeniem plandekowym.

W13 Ławeczka księdza kanonika Wojciecha Raczkowskiego (naturalnej wielkości postaci) – realizacja projektu jest wyrazem podziękowania Ks. Kan. Wojciechowi Raczkowskiemu za zasługi dla ziemi Średzkiej.

W14 Podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu mieszkańców naszej Gminy (plac zabaw i rekreacji w Chudzicach) – w ramach projektu zostanie uzupełnione wyposażenie placu zabaw i rekreacji na terenie wsi Chudzice w urządzenia siłowni zewnętrznej.

W15 Projekt i wykonanie „Zieleni” oraz wyposażenie w elementy małej architektury ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poselskiej (I etap – od ul. Kościuszki do ul. Sportowej) – ze względu na istotną funkcję ciągu pieszo-rowerowego dla mieszkańców os. Jagiellońskiego, wymaga on dalszych prac, m.in. nasadzeń nowych drzew i krzewów, wkomponowania kolejnych elementów małej architektury (pergole, przepierzenia, tzw. zdroje).

W16 antyKOMAR – regularna dezynsekcja prowadzona na obszarze zielonych miejsc publicznych, służących rekreacji oraz uprawianiu sportu, tj. parki, skwery, okolice placów zabaw, boiska czy rejon jeziora.

W17 Dystrybutory darmowej wody mineralnej w szkołach miejskich i wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy Środa Wlkp. – projekt zakłada instalacje fontann wody pitnej w szkołach i wyznaczonych miejscach użyteczności publicznej (np. ścieżki rowerowe, boiska, orliki, place czy skwery). Dzięki wykorzystaniu atestowanych filtrów zatrzymujących chlor, osad, bakterie, metale ciężkie i pestycydy woda z instalacji wodociągowej uzyskałaby smak oraz jakość porównywaną do wody butelkowanej.

W18 Wiejskie Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury im. Hoffmanów, budynek byłej szkoły, świetlica i teren przyległy (siedziba CIS Jarosławiec) – centrum pełniłoby funkcję miejsca spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Jarosławca i okolicznych wsi. Centrum będzie organizować imprezy sportowe oraz kulturalne.

W19 Rewitalizacja placu zabaw i boiska przy ul. Juliana Tuwima – zaproponowane w ramach projektu prace dotyczyłyby zamontowania odwodnienia, wykonania ogrodzenia dookoła całego terenu, naprawy oraz doposażenia placu zabaw.

W20 Budowa drogi asfaltowej we wsi Dębicz – projekt dotyczy drogi gminnej o długości ok. 300 m. Aktualnie odcinek ten jest utwardzony, jednak wysypany kamień utrudnia przemieszczanie się pieszych.

W21 Średzka Senioriada 2017 – w ramach projektu zaproponowany został roczny cykl imprez dla Seniorów. Propozycja dotyczy organizacji spotkań tematycznych, zabaw, koncertów czy wycieczek.

W22 Zatoczka dla autobusów przy szkole w Starkówcu Piątkowskim z placem zieleni – w projekcie zaproponowane zostało zbudowanie zatoczki autobusowej oraz placu zieleni. Ułatwi to dzieciom wsiadanie i wysiadanie, a w okresie jesienno-zimowym zwiększy komfort oczekiwania na autobus.

W23 Wielopoziomowy plac zabaw z elementami zjazdu linowego nad Jeziorem Średzkim – dwuelementowy projekt skierowany jest zarówno do dzieci młodszych (plac zabaw), jak i starszych (zjazd linowy, tzw. „tyrolka”, o dł. 20 metrów). Plac zabaw jest miejscem gdzie dzieci mogą ciekawie spędzić czas. Dodatkowo zlokalizowanie placu zabaw nad jeziorem poszerza zakres aktywności dla całej rodziny w tym miejscu.

Autorzy wniosków, które nie przeszły etapu weryfikacji formalno-prawnej mieli szansę rozmowy z przedstawicielem Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkania wnioskodawcy otrzymali informacje dotyczące powodów odrzucenia ich wniosków. W większości przypadków było to niedokładne oszacowanie finansowe realizacji projektu. W jednym przypadku powód miał charakter prawny.

Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące odrzucenia poszczególnych wniosków:

•    Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Chwałkowo (przejazd kolejowy) – Środa Wlkp. (PKP) oraz Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kosynierów do Jarosławca, wraz z utworzeniem nowych przejść dla pieszych – samo położenie nawierzchni to koszt 300 tys. zł, należy do tego doliczyć koszt przygotowania gruntu pod ścieżkę (np. zasypanie rowów melioracyjnych, wycięcie drzew).

•    Wymiana drewnianej podłogi w namiotach na strzelnicy K.B.S. na podłogę z kostki brukowej, budowa chodników, modernizacja strzelnicy pneumatycznej – w tym przypadku występuje problem własności gruntu, na którym znajduje się Kurkowe Bractwo Strzeleckie. LOK, który użycza działkę K.B.S. ma podpisaną z Gminą umowę na wieczyste użytkowanie, zatem Gmina nie może prowadzić tam inwestycji.

•    Karetka systemowa na 100-lecie szpitala – rzeczywisty koszt w pełni wyposażonej karetki przekracza środki Budżetu Obywatelskiego.

•    Oczyszczenie Jeziora Średzkiego – niemożliwe jest podzielenie oczyszczania jeziora na etapy, tak jak proponował autor projektu, zaś rzeczywisty koszt całego przedsięwzięcia znacznie przewyższa zarezerwowane środki Budżetu Obywatelskiego.

•    Kompleksowa przebudowa boisk do siatkówki plażowej (nad Jeziorem Średzkim) – Gmina już zaplanowała na przyszły rok rozbudowę strefy sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem.
Źródło: sroda.wlkp.pl
2016-09-13 14:21 583

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.