Sobota, 15 Grudnia 2018 - Niny, Celiny, Waleriana

Korzystna Karta Mieszkańca

Mieszkańcy Kalisza już wkrótce będą mogli korzystać z ulg jakie daje Kaliska Karta Mieszkańca. Za wprowadzeniem dokumentu jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza.

Program Kaliska Karta Mieszkańca kierowany jest do osób zamieszkujących w Kaliszu oraz członków ich rodzin, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód, a także do dzieci przebywających w kaliskim domu dziecka oraz rodzinach zastępczych z terenu miasta.

Dokument wydawany będzie w formie elektronicznej, plastikowej karty posiadającej indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie właściciela.

Posiadaczom Kaliskiej Karty Mieszkańca przysługiwać będą zniżki, preferencje i zwolnienia zaoferowane przez instytucje miejskie (KLA, Aquapark, Filharmonia, OSRiR, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania) oraz przez partnerów programu.

Kaliska Karta Mieszkańca obejmie również rodziny wielodzietne i seniorów. Posiada trzy  funkcjonalności: Kaliskiej Karty Mieszkańca, Karty Kalisz Rodzina 3 + i Karty Senior).

Ulgi z tytułu posiadania Kaliskiej Karty Mieszkańca nie będą się łączyły z ulgami wynikającymi z innych uchwał Rady Miasta Kalisza.

Aby otrzymać KKM trzeba będzie złożyć pisemny wniosek drogą elektroniczną lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta KLA (Dworzec PKS) oraz okazać pierwszą stronę formularza rozliczeniowego PIT i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Karta wydawana będzie dla jednej osoby. Karty nie wydaje się dzieciom poniżej czwartego roku życia.

Karta wydawana będzie nieodpłatnie, płatne będzie natomiast wydanie duplikatu karty. Wprowadzenie KKM nie wpływa na ważność kart wydanych w ramach programu „Kalisz Rodzina 3 +”. Dotychczasowe karty nadal zachowują swoją ważność. Natomiast od 2 marca br. nie będą już przyjmowane wnioski o wydanie karty w ramach dotychczas funkcjonującego programu, co wynika z konieczności dostosowania obydwu programów i wprowadzenia nowej funkcjonalności.

KKM zachowa funkcjonalność dotychczasowej karty komunikacyjnej i będzie jednocześnie nośnikiem biletów komunikacji miejskiej.

Przyjmowania wniosków i wydawania nowych kart planowane jest na początek kwietnia, o czym mieszkańcy zostaną odrębnie poinformowani. Ten czas jest niezbędny na techniczne przygotowanie kart i uruchomienie systemu.

Obecnie został przygotowany zestaw ulg oferowanych przez podmioty miejskie. Równocześnie zaczynamy budowanie sieci partnerów prywatnych. W tym miejscu serdecznie zapraszamy wszystkie firmy i usługodawców chcących przystąpić do programu,

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej podczas dzisiejszej sesji: Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXXI/395/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustaliła kierunki działania dla Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca. Na podstawie ww. uchwały w dniu 31 stycznia 2017r. został powołany Zespół Roboczy odpowiedzialny za realizację i koordynowanie prac związanych z opracowaniem założeń i podjęciem działań mających na celu wdrożenie Karty, który w dniu 1 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.

Wprowadzenie Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Miasta Kalisza, a także umocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom Kalisza ulg w zakupie biletów komunikacji miejskiej, ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez instytucje Miasta Kalisza.

Uchwała umożliwia także przystąpienie do programu podmiotom nie powiązanym strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Kalisza, które wzbogacą swoją ofertę handlową lub usługową o katalog ulg i zwolnień adresowanych do mieszkańców Kalisza.

„Kaliska Karta Mieszkańca” będzie uprawniała do korzystania z szeregu ulg oferowanych w ramach programu oraz przejmie funkcjonalność dotychczas realizowanego w naszym mieście programu „Karta Kalisz Rodzina 3+”. W ramach programu tworzy się nowy element w postaci karty dla Seniora. Połączenie Karty z funkcją karty komunikacyjnej pozwoli na posiadanie przez mieszkańca jednej karty, w której zawarty jest szeroki pakiet korzyści.

Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez rozszerzanie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez partnerów programu.

Dodatkowo „Kaliska Karta Mieszkańca” może stanowić jeden z elementów skłaniających  osoby spoza miasta do osiedlania się na terenie Kalisza i płacenia w tutaj podatków.
2018-03-05 15:35 294

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.