Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Letnie inwestycje drogowe

Samorządowe wakacje trwają, ale nie w Krotoszynie. Franciszek Marszałek – burmistrz miasta, zawarł dwie umowy na realizację robót budowlanych. Obejmą one ulice: Kolberga, Kurpińskiego, Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza oraz Aleję Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Gminna ul. Sowińskiego zaś została oficjalnie otwarta po modernizacji

Zadanie pn. „Budowa ulic Kolberga, Kurpińskiego, Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza w Krotoszynie” zrealizuje firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi. Za swoje usługi zaproponowała ona cenę 1,16 mln zł, która wygrała przetarg. Umowę już podpisano. Prace potrwają do 30 listopada.       

Swą dawną świetność odzyska też Aleja Powstańców Wlkp. w Krotoszynie. - Rewitalizacja tej części miasta polegać ma na gruntownej przebudowie nawierzchni ulicy o powierzchni około 1,7 ha, przebudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego – czytamy w informacji prasowej Gminy Krotoszyn. - Wzdłuż jezdni północnej zorganizowany zostanie ciąg miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym  miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy skrzyżowaniu z drogą krajową zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla autobusów. Wzdłuż północnej i południowej pierzei ulicy przebudowane zostaną nawierzchnia i przebieg chodników. Środkowy pas alei przeznaczony zostanie na tereny aktywnej rekreacji dla mieszkańców – informują krotoszyńscy urzędnicy. - Oś stanowi teren zieleni niskiej z istniejącym podwójnym szpalerem drzew. W osi założenia ma przebiegać ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa. Chodnik uzupełnią ławki oraz małe place ukształtowane za pomocą wydzielenia materiałowego  w posadzce. W tych miejscach zaprojektowano trwałe ustawienie urządzeń umożliwiających poprzez interakcje z użytkownikiem, ilustrowanie zjawisk z obszaru nauki. W pobliżu urządzeń pojawią się ławki. Cały ciąg pieszy Alei Powstańców Wlkp. będzie mógł funkcjonować jako ścieżka dydaktyczna oraz miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli aktywnie uprawiać sport  rekreacyjny – pracownicy magistratu ujawniają założenia koncepcji. Wykonawcą rewitalizacji Alei Powstańców Wlkp. jest „ZBYLBRUK” Sp. z o.o. z Bobolic koło Ząbkowic Śląskich. Umowa została zawarta na kwotę: 9.602.954,73 zł z terminem przewidzianym na wykonanie i rozliczenie robót do 30 czerwca 2019 roku.

Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, w ostatnich dniach także odebrał oficjalnie ul. Sowińskiego po modernizacji. Zakres zadania obejmował modernizację drogi gminnej na odcinku od ul. Libelta do ul. Kasprzaka. - Polegał na: ułożeniu 5 cm warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi o długości około 26, obustronnym wykonaniu ścieku przykrawężnikowego oraz przebudowaniu wszystkich wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na modernizowanym odcinku – czytamy w informacji prasowej Gminy Krotoszyn. Zadanie wykonała firma Gembiak-Mikstacki Sp. j. Kwota wykonanych robót wyniosła 221.561,29 zł i w całości pochodziła z budżetu Gminy Krotoszyn.
 
Źródło: Foto. krotoszyn.pl
2018-08-01 13:50 110

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.