Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Miliony dla Kalisza

Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy na rozwój kształcenia zawodowego i poprawę jakości powietrza na łączna kwotę 34 460 033,48 złotych.

Umowy dotyczą Poddziałania 8.3.5 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO – tryb konkursowy” (całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł, kwota dofinansowania: 1 186 065,34 zł), oraz Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” (całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł; kwota dofinansowania: 9 254 239,03 zł). Miasto Kalisz podpisało także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tzw. niską emisją w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” (całkowita wartość projektu: 20 548 036,46 zł; kwota dofinansowania: 14 267 630,70). - Chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z innych niż samochód, alternatywnych możliwości przemieszczania się, np. rowerem. W ramach projektu zakupionych zostanie m.in. 9 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i parkingi. Dodatkowo zmodernizujemy energooszczędne oświetlenie uliczne – mówił Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. To pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

Głównym celem projektów jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych. Projekt związany z tzw. niską emisją pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” obejmuje szereg działań, które przyczynią się do integracji transportu indywidualnego z transportem publicznym oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza.
 
Łączna kwota projektów Miasta Kalisza wynosi 34 460 033,48 złotych. Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 (WRPO) reprezentował marszałek Marek Woźniak. - Projekty to kompleksowe zabezpieczenie pewnych potrzeb społecznych związanych z edukacją młodzieży i dorosłych oraz dostosowania jej do aktualnych wymagań rynku pracy. Projekty są dobrze realizowane i wzajemnie się uzupełniają – podkreślił marszałek Marek Woźniak. - Mamy nadzieję, że skoro pierwszy krok został wykonany, to realizacja wszystkich zamierzeń się powiedzie, czego życzymy miastu i powiatowi - mówił.

Obok prezydenta Grzegorza Sapińskiego w spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Nosal, starosta kaliski oraz wicestarosta Jan Kłysz, bowiem dofinansowanie otrzymały również projekty powiatu kaliskiego na łaczna kwotę: 739 840 zł. W spotkaniu udział wzięły również Irena Sawicka, skarbnik Miasta i Ewa Milewska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Źródło: kalisz.pl/A. Błaszczyk
2017-02-16 15:13 634

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.