Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Nowa droga staje się faktem

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz spółka Colas Polska podpisały umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432. Biegnie ona między Wrześnią a Środą Wlkp. Do parafowania dokumentów doszło w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Na uroczystości obecny był Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Droga wojewódzka nr 432 zostanie rozbudowana na odcinku o długości 9,5 km od Ruszkowa  w powiecie średzkim do Grzymysławic w powiecie wrzesińskim. Jej początek będzie miał miejsce na granicy miejscowości Ruszkowo, a koniec przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2929P prowadzącą do miejscowości Bardo w rejonie Grzymysławic. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę: skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przepustów drogowych, zatok autobusowych, chodników, ciągów rowerowych, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego.

Od lat planowaliśmy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 pomiędzy Wrześnią i Środą Wielkopolską ze względu m.in. na znaczne natężenie ruchu oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinkach przechodzących przez miejscowości – mówił Wojciech Jankowiak. – W trakcie przygotowań, ze względu na powstanie pod Wrześnią strefy gospodarczej, pojawiła się jednak pilna potrzeba budowy nowego przebiegu drogi pomiędzy Grzymysławicami i Obłaczkowem. Zrealizowaliśmy to zadanie w 2017 roku i powróciliśmy do rozbudowy, która dzisiaj – na mocy podpisywanej umowy – staje się faktem – dodaje wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 36,7 mln zł. 24,8 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.

W podpisaniu umowy między Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz spółką Colas Polska oprócz Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka Województwa Wielopolskiego uczestniczyli także: Marcin Bednarz, starosta średzki, Wojciech Ziętkowski, burmistrz Środy Wlkp., Mirosława Kaźmierczak, radna sejmiku wojewódzkiego oraz lokalni samorządowcy.  
Źródło: Materiały prasowe WZDW
2018-10-10 11:42 96

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.