Wtorek, 11 Grudnia 2018 - Damazego, Waldemara, Daniela

O krok od rewitalizacji

Rewitalizacja Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie coraz bliżej. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Jest nim firma Zbyl Bruk Sp. z o.o. z Bobolic.
           
Aleja Powstańców Wlkp. w Krotoszynie odzyska swą dawną świetność. - Rewitalizacja tej części miasta polegać ma na gruntownej przebudowie nawierzchni ulicy o powierzchni około 1,7 ha, przebudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego – czytamy w informacji prasowej Gminy Krotoszyn. - Wzdłuż jezdni północnej zorganizowany zostanie ciąg miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy skrzyżowaniu z drogą krajową zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla autobusów. Wzdłuż północnej i południowej pierzei ulicy przebudowana zostanie nawierzchnia i przebieg chodników. Środkowy pas alei przeznaczony zostanie na tereny aktywnej rekreacji dla mieszkańców – informują krotoszyńscy urzędnicy. - Oś stanowi teren zieleni niskiej z istniejącym podwójnym szpalerem drzew. W osi założenia ma przebiegać ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa. Chodnik uzupełnią ławki oraz małe place ukształtowane za pomocą wydzielenia materiałowego  w posadzce. W tych miejscach zaprojektowano trwałe ustawienie urządzeń umożliwiających, poprzez interakcje z użytkownikiem, ilustrowanie zjawisk z obszaru nauki. W pobliżu urządzeń pojawią się ławki – pracownicy magistratu ujawniają założenia koncepcji. Cały ciąg pieszy Alei Powstańców Wlkp. będzie funkcjonował jako ścieżka dydaktyczna oraz miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli aktywnie uprawiać sport  rekreacyjny.

Wykonawcą rewitalizacji Alei Powstańców Wlkp. jest Zbyl Bruk Sp. z o.o. z Bobolic koło Ząbkowic Śląskich. Umowa została zawarta na kwotę: 9.602.954,73 zł z terminem przewidzianym na wykonanie i rozliczenie robót do 30 czerwca 2019 roku. Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, przekazał już wykonawcy zadania plac budowy.
 
Źródło: Foto. krotoszyn.pl/J. Kępa
2018-08-16 13:14 118

Komentarze

~andrewgreat

Czekamy na rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Alei Powstańców Wielkopolskich, bo na razie nic jeszcze w tej kwestii się nie dzieje.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.