Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Odlewnia Żeliwa Śrem inwestuje w ludzi

Odlewnia Żeliwa Śrem, podobnie jak cała Grupa PGO, której jest częścią, od lat prowadzi konsekwentną politykę zatrudnienia. Jednym z elementów tej polityki jest dbałość o wysoki poziom motywacji pracowników m.in. poprzez możliwości rozwoju kompetencji, programy pracownicze czy też współpracę z otoczeniem, w tym ze szkołami średnimi i uczelniami.

Spółki Grupy PGO, w tym OŻ Śrem, gwarantują uczniom praktyki i fundują stypendia, stwarzają warunki przyszłego zatrudnienia. W czasie kiedy coraz więcej firm doświadcza ok. 30-procentowej rotacji w ciągu roku, wyzwaniem jest kształtowanie takiego środowiska pracy, które sprzyja długofalowemu zatrudnieniu. Pracownicy Odlewni Żeliwa Śrem mają zagwarantowany szeroki pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i wypoczynku dzieci pracowników (kolonie, obozy), bezzwrotne zapomogi losowe oraz pomoc w sytuacji nagłych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych. Grupa podejmuje wiele działań, aby zwiększać atrakcyjność systemów motywacyjnych dla obecnych pracowników i jednocześnie zachęcać osoby spoza organizacji do podjęcia pracy w Odlewni Żeliwa Śrem.


O rynku pracy, który coraz częściej jest rynkiem pracownika, rozmawiamy z Moniką Sudoł-Żukowską, dyrektor HR w Grupie PGO S.A.

Jednym z najczęściej zadawanych dziś pytań jest to dotyczące działań, które trzeba podjąć, żeby zainteresować pracą najlepszych kandydatów.
Ostatnie dwa, trzy lata przyniosły wiele zmian. W konsekwencji rynek pracownika to niewątpliwie zjawisko bardzo odczuwalne niemalże we wszystkich branżach. Deficyt wykwalifikowanych pracowników z roku na rok rośnie. Ogromnym wyzwaniem dla pracodawców jest zachęcenie pokolenia Y i Z do współpracy, szczególnie w przemyśle ciężkim, który przez wielu postrzegany jest jako mało atrakcyjny. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego tak ważne jest dla nas tworzenie warunków bezpieczeństwa i stabilizacji zatrudnienia. Ale dziś to za mało. Większość pracowników, bez względu na zajmowane stanowiska, chce się rozwijać. To oczekiwana przez nas postawa.
Bez wątpienia sukces firmy w dużej mierze zależy od kompetencji pracowników. Stąd nacisk na różnorodne szkolenia, które są dofinansowywane w części lub finansowane w całości przez naszą spółkę. Szkolenia obejmują różne obszary rozwoju kompetencji: managerskich, komunikacyjnych, merytorycznych, technicznych, takich jak uprawnienia na wózki widłowe, suwnice czy też dodatkowe uprawnienia energetyczne. W tym roku OŻ Śrem już po raz drugi finansowała pracownikom studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku inżynieria procesów odlewniczych obróbki plastycznej.

Od wielu lat współpracujecie ze szkołami technicznymi – jakie oczekiwania wiążecie z tą współpracą?
Współpraca ze szkołami technicznymi to bardzo dobry kierunek rozwoju zarówno dla firm, jak i dla uczniów – przyszłych pracowników. To nie pierwsza nasza umowa o współpracy z lokalnymi szkołami. Od dłuższego czasu próbujemy zachęcić młode pokolenie do nauki zawodów wykonywanych w przemyśle ciężkim.
Aktualnie Odlewnia ma podpisane dwie umowy o współpracy ze śremskimi szkołami: jedną z Zespołem Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, a drugą z Zespołem Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego. Ruszyliśmy już z kampanią promocyjną, pokazując uczniom, jak w ciągu ostatnich lat zmieniała się Odlewnia. Niestety cały czas walczymy w wizerunkiem lat 70. i 80., choć Odlewnia jest w zupełnie innym miejscu i ciągle się rozwija poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i realizację międzynarodowych projektów. Jest też częścią największej w Polsce grupy przemysłowej specjalizującej się w produkcji odlewów i odkuwek, która dostarcza części największym producentom maszyn i urządzeń, liderom w wielu branżach. Produkty, szczególnie te ze Śremu, są obecne na całym świecie. Wierzę, że w tym roku uda nam się uruchomić klasę patronacką w jednej ze szkół. Oferujemy rozwój w takich zawodach, jak: modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, ale również elektryk, mechatronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. Uczniom klas patronackich oferujemy praktyki w Odlewni i stypendium w wysokości 200 zł netto za każdy miesiąc nauki. Bardzo zależy nam na tym, aby pozyskiwać jak najwięcej pracowników z naszego miasta, powiatu i województwa.

Innymi słowy – spółka angażuje się w rozwój kształcenia dualnego. Czym jest to kształcenie?
Zacznijmy od początku. System dualny zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną, uczniowie mają możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej i kształcenia praktycznego polegającego na bezpośrednim kontakcie z zakładem pracy. Jest to zdecydowanie dobre podejście do nauki, ponieważ działamy dwutorowo – prezentując oczekiwania i potrzeby pracodawców, pozwalamy uczniom na płynne przejście od codziennej nauki do czynnego życia zawodowego. Kiedyś taką samą funkcję spełniały szkoły zawodowe, przygotowując uczniów do wykonywania określonego zawodu.

Czyli uczeń wie, czego może się spodziewać jako pracownik. Kiedy jednak zdecyduje się po ukończeniu szkoły przyjąć Waszą propozycję pracy, czy może liczyć na jasno określoną i sprecyzowaną ścieżkę rozwoju i kariery?
Tak, zdecydowanie tak. Jedno z najważniejszych założeń polityki personalnej PGO to stawianie jasnych celów i zadań. Każdy nowy pracownik może liczyć na wsparcie osób doświadczonych i płynne wprowadzenie do organizacji. Jeśli mamy jasno określone cele i wiemy, w którym kierunku chcemy rozwijać swoje kompetencje, możemy liczyć na wsparcie bezpośrednich przełożonych, zarządu spółki oraz całej grupy kapitałowej. To oznacza dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów wyższych, ale nie tylko. W jednym z naszych zakładów mamy pracownika po szkole zawodowej, któremu opłacamy naukę w szkole średniej, bo postanowił napisać maturę oraz pójść na studia. Przekonał nas, że to dla niego ważne, i wie, że może liczyć na nasze wsparcie.

Dziś nie ma liczącej się firmy, która nie angażowałaby się w przedsięwzięcia CSR.
Nie inaczej jest u nas. Dlatego chciałabym wspomnieć o działaniach społecznych, które skupiają się nie tylko na rozwoju pracowników czy promocji młodych talentów, ale też przede wszystkim na wsparciu społeczności lokalnych. Poprzez tworzenie programów skierowanych do pracowników i ich rodzin oraz współudział w akcjach charytatywnych stajemy się ważną częścią społeczności, w której funkcjonują nasze spółki.
Z początkiem 2018 roku w PGO został wdrożony Program Poleceń Pracowniczych gwarantujący gratyfikację finansową pracownikom, którzy polecą kandydata do pracy. Głównym celem tego projektu jest zatrudnianie jak najwięcej osób z okolic Śremu. Angażujemy się również w akcje charytatywne.
W tym roku zorganizowaliśmy Dni Dawcy Szpiku i wspomogliśmy rodzinę ze Śremu, przekazując na jej rzecz Szlachetną Paczkę. To tylko przykłady. Nasi pracownicy to wspaniała społeczność, która ma pomaganie we krwi. To niezwykle miłe, że wartości, którymi pracownicy kierują się w życiu prywatnym, w swoich osobistych decyzjach, mogą znaleźć odzwierciedlenie w polityce Grupy PGO dotyczącej działań społecznych. Podejmujemy takie działania, bo PGO to przede wszystkim ludzie – pełni zaangażowania i pasji. Tym samym zapraszam młode pokolenie do zapoznania się zarówno z naszą ofertą, jak i z ofertą szkół, z którymi współpracujemy.
 
Spółki Odlewnia Żeliwa Śrem, Pioma-Odlewnia oraz Kuźnia Glinik wspólnie tworzą Grupę PGO S.A., największą w Polsce grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji odlewów i odkuwek. Produkty tej grupy znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na rynku krajowym i międzynarodowym.
Źródło: Materiały prasowe
2018-05-17 14:02 226

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.