Poniedziałek, 19 Listopada 2018 - Seweryny, Maksyma, Salomei

Ostrów Wielkopolski w Sieci Wsparcia

Ostrów Wielkopolski znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK, jako pierwsze w Polsce, do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza. Stosowne porozumienie w poniedziałek, 9 kwietnia, podpisali w Warszawie: Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego oraz Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG.

Bezpośrednia współpraca Ostrowa i miejskiego sektora komunalnego z Krajową Izbą Gospodarczą w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich to kolejny element wdrożenia nowej Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024. Do Sieci Wsparcia należą organizacje naukowe, w tym Polska Akademia Nauk, uniwersytety i inne szkoły wyższe. Ostrów Wielkopolski jest jedynym miastem, które zostało zaproszone do współpracy. Wyjątek uczyniono w uznaniu wdrożonych rozwiązań i otwartości na innowacje technologiczne, jak i zarządcze zarówno miasta jak i ostrowskiego sektora komunalnego.

- Ostrów Wielkopolski staje się krajowym liderem innowacji i miastem nowoczesnej gospodarki. Jako pierwsze miasto w Wielkopolsce rozpoczęliśmy erę elektromobilności, a już chcemy podjąć wyzwanie tworzenia Gospodarki 4.0. To budowanie zrównoważonej, innowacyjnej i cyfrowej gospodarki miejskiej otwierającej nowe możliwości rozwojowe dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – podkreśla prezydent Ostrowa.

Celem aktywności Sieci Wsparcia KiG jest gromadzenie, eksponowanie wiedzy i doświadczeń, w tym międzynarodowych, dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej polskich miast oraz ich silnego umocowania w sieci miast europejskich.

- Przedmiotem porozumienia będzie współpraca w takich obszarach, jak strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miasta, konkurencyjność gospodarcza, czy partycypacja społeczna w miejskim sektorze komunalnym – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes CRK.

Krajowa Izba Gospodarcza dostrzegła doświadczenie Ostrowa Wielkopolskiego w realizacji projektów rozwojowych i doceniła dorobek ukierunkowany na wzmocnienie i zrównoważenie gospodarki miejskiej oraz rezultaty działań o charakterze strategicznym, w tym wynikające z inicjatyw podejmowanych w ramach idei Progresywnych Miast. Z kolei osiągnięcia Centrum Rozwoju Komunalnego to nowatorskie zarządzanie miejskim sektorem usług komunalnych oraz funkcja inicjatora i operatora innowacyjnych projektów branżowych.
Źródło: umostrow.pl
2018-04-18 12:34 214

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.