Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Społeczne współdziałanie

Gmina Śrem przystąpiła do projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. - Jego celem jest współpraca pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, zdrowiem, kulturą, sportem oraz przestrzeganiem prawa – tłumaczy Adam Lewandowski, burmistrz miasta.

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, podpisali porozumienie precyzujące zasady współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej  a podmiotami innych polityk sektorowych w gminie. - Główne działania projektowe  to: opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych polityk sektorowych, przeprowadzenie testu modelu kooperacji oraz podsumowanie efektów pilotażu i prowadzenie działań edukacyjnych w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju – informuje Adam Lewandowski. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza zainteresowane instytucje i organizacje do współpracy w realizacji projektu.

Zadanie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” obejmuje gminy miejsko-wiejskie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. Potrwa on do 31 marca 2021 roku.
 
Źródło: Foto. srem.pl
2018-08-13 13:35 96

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.