Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

Włodarz z absolutorium

Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2017 roku. Wniosek komisji rewizyjnej w tej sprawie poparło 20 radnych. 1 wstrzymał się od zajęcia stanowiska. Rajcy jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za minione 12 miesięcy.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2017, przewidywane dochody miały wynieść 122,2 mln zł, a wydatki – 118,4 mln zł. Ostatecznie dochody wyniosły 122,4 mln zł, a wydatki 113,5 mln zł. Realizacja dochodów zakończyła się zatem wskaźnikiem 100,2 proc., a wydatki zrealizowano w 95,9 proc. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 8,8 mln zł i stanowiła nadwyżkę budżetu.

Dochody gminy w 2017 roku w głównej mierze pochodziły z: dochodów własnych (58,5 proc.), w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych. Najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczył na: wydatki związane z oświatą i wychowaniem (33 proc.), zadania z zakresu opieki społecznej (31 proc.), ogólnie pojętą kulturę i kulturę fizyczną (9,4 proc.), drogi (8,3 proc.) oraz gospodarkę komunalną (5,8 proc.).
 
Źródło: foto. gostyn.pl
2018-06-25 11:17 98

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.