Czwartek, 13 Grudnia 2018 - Lucji, Otylii

Żony Przemysława II, księcia wielkopolskiego i króla Polski

Był jednakże jeden problem. Ludgarda nie dawała księciu upragnionego potomka. Na cóż zatem starania wielkopolskiego władcy. Z drugiej strony niepłodność księżnej nie dawała i jej samej spokoju. Doszło do tego, że Przemysł, jak i jego urzędnicy zaczynali Ludgardy unikać.


Przemysł II  urodził się w 1257 r.  w Poznaniu. Był synem księcia Przemysła I  i księżniczki śląskiej Elżbiety. Urodził się jako pogrobowiec i z tego tytułu był wychowywany przez  stryja księcia Bolesława Pobożnego. Jako, że w dawnych czasach ludzie dojrzewali szybciej niż dziś, w wieku 16 lat Przemysł zażądał od  stryja, aby ten dał  mu księstwo poznańskie we władanie. Bolesław Pobożny mimo początkowego oporu zgodził się, ale pod warunkiem, że Przemysł pojmie za małżonkę tę, którą wyznaczy stryj. Wybranką była Ludgarda, córka Henryka, księcia meklemburskiego (przebywał w niewoli w u Saracenów) i Anastazji, córki księcia zachodniopomorskiego Barnima. Ślub odbył się w 1273 r. w Szczecinie. Jeszcze w tym samym roku młoda para przybyła do Poznania witana entuzjastycznie. Przemysł objął w posiadanie księstwo poznańskie i piastował równoległe stanowisko ze stryjem. W czasie 10 – letniego pożycia z Ludgardą  Przemysł odnosił polityczne sukcesy. Po pierwsze Mestwin II Pomorski naznaczył go swoim następcą. Po drugie  zaś  po śmierci księcia Bolesława Pobożnego Przemysł panował w całej Wielkopolsce jako jedyny władca. Książę myślał też zapewne o rozciągnięciu swej władzy aż po Bałtyk.

Był jednakże jeden problem. Ludgarda nie dawała księciu upragnionego potomka. Na cóż zatem starania wielkopolskiego władcy. Z drugiej strony niepłodność księżnej nie dawała i jej samej spokoju. Doszło do tego, że Przemysł, jak i jego urzędnicy zaczynali Ludgardy unikać.

Gdy Ludgarda zmarła w 1283 r. zaczęto snuć domysły i przypuszczenia, że to z inspiracji samego księcia usłużni dworacy ją udusili. Wiedziano przecież, że Przemysł przestał ją kochać i bardzo chciał następcy, ale nie posunął się do takiego zbrodniczego czynu. Wersję zbrodni  podjął w swej kronice  Długosz  i z oczywistych względów kronikarze niemieccy.

Zwolniony z więzów małżeńskich Przemysł w krótkim czasie poślubił Ryksę, ale i ten związek nie miał księcia Przemysła  uszczęśliwić. Tymczasem znaczenie księcia wielkopolskiego  wzrastało. Jak dowiedziano się, że księżna jest przy nadziei, to Przemysł cieszył się, że wreszcie będzie miał upragnionego syna. Niestety oczekiwania się nie sprawdziły, gdyż urodziła się córeczka, której nadano imię Ryksa. Na domiar złego, było to jedyne dziecko, jakie książę miał. Gdy w niedługim czasie żona księcia Przemysława  zmarła, nie odstręczyło to przyszłego króla od szukania następnego związku.

Trzecia żona Małgorzata pochodziła z Brandenburgii, co po pierwsze miało dać księciu ocieplenie się stosunków z Niemcami, a po drugie kobietom z linii brandenburskiej rodziły się dzieci płci obojga.  Ślub odbył się zapewne w 1293 r. Księżna otrzymała jako prezent na ślub (donatio propter nuptias) kasztelanię zbąszyńską i pewną  liczbę  panów wielkopolskich w skład jej dworu. Jak pisał prof. Ulanowski „zawiodła ona również, jak i jej poprzedniczki, nadzieję męża, bo nie obdarzyła go potomkiem płci męskiej…”. W 1295 r. arcybiskup gnieźnieński Jakub ukoronował Małgorzatę brandenburską na królową Polski. Niestety  w niedługim czasie pierwszy król Polski Przemysław II od czasu  Bolesława Śmiałego został zamordowany w Rogoźnie. Kilka zdań należy poświęcić królowej – wdowie. Już w kilka lat po śmierci męża Małgorzata zaręczyła się z księciem rostockim, Mikołajem. Mikołaj bojąc się opieki brandenburskiej zerwał ułożony związek i poślubił inną.  Nie zniechęcona do małżeństwa Małgorzata wyszła za mąż za Albrechta III, księcia saskiego. Zmarła w 1315 r. i  została pochowana w katedrze w Retzeburgu.

WOJCIECH TALAGA
 
 
 
2017-02-24 13:33 1078

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.